Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου


Ο ιστότοπος « www.check-insurance.gr » ανήκει στην εταιρεία «ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗ Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ Ι.Α. – ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χ. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Check-inChania», δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους , σε όποια από τις με εμάς συνεργαζόμενες εταιρίες επιθυμεί. Η χρήση του www.check-insurance.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι συμφωνούν πλήρως με αυτούς.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.check-insurance.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Ο δικτυακός τόπος www.check-insurance.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Οποιαδήποτε στοιχεία σταλθούν από τις φόρμες επικοινωνίας του ιστοχώρου www.check-insurance.gr η εταιρεία «Check-inChania» μπορεί να τα διαθέσει για δικιά της χρήση, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να τα παραχωρήσει σε τρίτους.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στη χρήση καθώς και την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που σας περιέχουμε μέσα στον δικτυακό τόπο www.check-insurance.gr, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δεσμευόμαστε, ούτε εγγυώμεθα, ούτε αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.check-insurance.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του www.check-insurance.gr Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.check-insurance.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρ’ όλα αυτά, η διαθεσιμότητα του www.check-insurance.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η «Check-inChania», έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του www.check-insurance.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο www.check-insurance.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.check-insurance.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.